Ling Square 7 » Kim jesteśmy » Historia

Historia

Ewa Mitulska-WA?jcik, zaA�oA?ycielka Ling Square 7: Ling Square nie jest a�zszkoA�A� jA�zykowA�a�?. Tak, uczymy jA�zykA?w, ale nie po to byA� mA?gA� zaliczaA� kolejne testy. Sama uczyA�am siA� jA�zykA?w, potem pracowaA�am jako lektor w szkoA�ach jA�zykowych i nauczyciel w paA�stwowych. WidziaA�am wady tradycyjnych metod nauczania i powiedziaA�am a�zmogA� zrobiA� to lepieja�?. Ling Square to moje a�zdzieckoa�?, efekt przemyA�leA� i pracy. Zobacz, czym rA?A?nimy siA� od innych szkA?A�, w ktA?rych moA?esz jedynie a�znauczyA� siA� jA�zykaa�?.

Od a�zniedostatecznya�? do a�zcelujA�cya�?, czyli o nauczycielach, ktA?rzy rozwijajA� potencjaA�

MojA� pierwszA� ocenA� z jA�zyka angielskiego w liceum byA�aa�� niedostateczna. OdstawaA�am poziomem od bardziej zaawansowanej klasy, a nie zebraA�o siA� wystarczajA�co duA?o uczniA?w a�zna poziomie podstawowyma�?, by utworzyA� dla nich osobnA� grupA�. Zatem, wylA�dowaA�am w grupie zaawansowanej, a moje umiejA�tnoA�ci pozostawiaA�y wiele do A?yczenia a�� niestety, moja pierwsza ocena byA�a tego dowodem.

Jednak w ostatniej klasie otrzymaA�am juA? najwyA?szA� ocenA�. Dlaczego? SkA�d ten rozwA?j? Nie byA�am zawziA�tA� nastolatkA�, ktA?ra myA�laA�a a�zjeszcze Wam pokaA?A�a�?. Wprost przeciwnie. Pierwsze, negatywne doA�wiadczenie osA�abiA�o mA?j zapaA� do nauki jA�zykA?w. SpotkaA�am jednak na swojej drodze mA�drA� nauczycielkA� a�� tA� samA�, ktA?ra na poczA�tku potraktowaA�a mnie jedynkA�. To ona, zobaczywszy, A?e odstajA� od grupy, postanowiA�a daA� mi motywacjA�. Jak widaA�, opA�aciA�o siA�.

Potem, pracujA�c w szkoA�ach jA�zykowych, czA�sto spotykaA�am siA� z nauczycielami, ktA?rzy traktujA� uczniA?w a�zod szablonua�?, uczA� ich jA�zyka tylko tak, by zdali test, opanowali kolejny rozdziaA� z podrA�cznika. PostanowiA�am, A?e moja szkoA�a jA�zykowa bA�dzie inna, bo naprawdA� moA?na uczyA� jA�zykA?w lepiej. Przede wszystkim wiA�c postawiA�am na niesamowitych nauczycieli. Nie takich, ktA?rzy majA� stopnie naukowe (choA� umiejA�tnoA�ci sA� waA?ne, naprawdA�), ale takich, ktA?rzy majA� w sobie a�zto coA�a�?, co miaA�a moja nauczycielka w liceum. ChcA�, A?eby uczniowie, ktA?rzy opuszczA� mojA� szkoA�A� mogli powiedzieA� a�zspotkaA�em na swojej drodze wyjA�tkowego nauczycielaa�?.

JA�zyk nie jest po to, by go wpisaA� do CV

MA�dra nauczycielka w liceum uA�wiadomiA�a mi jeszcze jednA� waA?nA� rzecz. JA�zyka nie uczymy siA� po to, by rozwiA�zywaA� testy, wpisaA� sobie go jako kolejnA� pozycjA� do CV czy chwaliA� siA� przed znajomymi. Dodatkowy jA�zyk to drzwi do nowego A�wiata. Pozwala nam poznaA� nowA� kulturA�, obyczaje, karmiA� gA�owA� nowymi pomysA�ami. JA�zyk nas rozwija. Sprawia, A?e jesteA�my lepszymi ludA?mi i moA?emy realizowaA� swoje marzenia. Pod warunkiem, oczywiA�cie, A?e odpowiednio siA� go naucza.

Skoro jA�zyk to drzwi do nowego A�wiata, nie ma sensu nauka a�zo drzwiacha�?. Trzeba od razu pokazywaA� A�wiat, ktA?ry siA� za nimi znajduje. Dlatego ci wyjA�tkowi nauczyciele, ktA?rych wyszukujA� i zatrudniam, dostali do dyspozycji takA?e wyjA�tkowA� metodA� nauki jA�zyka. NazwaliA�my jA� Lang Square, czyli a�zjA�zyk do kwadratua�?, bo pokazuje jA�zyk jako element otaczajA�cego CiA� A�wiata. NarzA�dzie, ktA?rego uA?ywasz do rozwijania siebie, speA�niania marzeA�, kontaktA?w z innymi. a�zZnajomoA�A� jA�zykA?wa�? to nie umiejA�tnoA�A�, ale styl A?ycia, sposA?b spA�dzania czasu. Tak wA�aA�nie go uczymy.

Lang Square to metoda, ktA?ra nie uczy jA�zyka, ale sprawia, A?e jA�zyk staje siA� naturalnA� czA�A�ciA� Twojego A?ycia. Rozwija CiA� jako osobA� w rA?wnym stopniu, co uczy komunikowania siA�. A A?e przy okazji A�wietnie siA� bawisz i doskonale wypadasz w testacha�� To plus, prawda? 🙂

SzkoA�a, ktA?ra pA�ynie

Panta rhei, czyli a�zwszystko pA�yniea�? miaA� kiedyA� powiedzieA� Heraklit z Efezu. WygA�osiA� te sA�owa kilka tysiA�cy lat temu, ale w dzisiejszym, pA�dzA�cym A�wiecie, pozostajA� szczegA?lnie aktualne. JeA�li stoisz w miejscu, to tak, jakbyA� siA� cofaA�. Dlatego Ling Square to szkoA�a, ktA?ra a�zpA�yniea�?. SpotkaA�eA� kiedyA� nauczyciela lub wykA�adowcA�, ktA?ry powtarza ten sam wykA�ad kolejnemu pokoleniu studentA?w, korzystajA�c z wiekowych slajdA?w nabazgranych mazakiem na przezroczystej folii? Takie anachronizmy widywaA�am na wyA?szych uczelniach, widywaA�am w szkoA�ach jA�zykowych. I powiedziaA�am sobie a�znigdy wiA�ceja�?.

FilozofiA� Ling Square jest daA� Ci dostA�p do najnowszych technologii, ktA?re uA�atwiA� Ci kontakt z jA�zykiem. Dotyczy to zarA?wno programu nauczania (rozmawiamy o aktualnych ksiA�A?kach, wydarzeniach), jak i sposobu nauki (dzienniczek interaktywny, nauka online). JesteA�my mocno zorientowani na przyszA�oA�A�, dziA�ki czemu masz pewnoA�A�, A?e zawsze dostaniesz najbardziej aktualnA� i wA�aA�ciwA� wiedzA�.

Zapisz się online

Szanując Twój czas, postanowiliśmy maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces zapisywania się na kursy językowe w naszym Centrum Języków Obcych.

Wybierz odpowiedni kurs, wypełnij formularz i w kilka minut zapisz się na zajęcia
językowe w Ling Square 7.

  1. pola oznaczone * są wymagane
 

cforms contact form by delicious:days

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress